Osiedla mieszkaniowe - Rzeszów / Zaczernie. Zarządzanie projektami. Inwestycje budowlane

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem (project management) polega na wspieraniu Klienta w procesie inwestycyjnym zarówno w sprawach prawnych, technicznych jak i w prawidłowym opracowaniu oraz pilnowaniu budżetu i harmonogramu projektu.

Do wykonania usługi dedykujemy wielobranżowy, doświadczony zespół składający się w zależności od projektu m.in. z Kierownika Projektu, Zespołu Inspektorów Nadzoru, Koordynatora Najemców, Kierownika Budowy, Kontrolera Kosztów, a także Administratora Projektu i Inżyniera Budowy.

Usługa zarządzania projektami obejmuje m.in.:

 • opiniowanie i weryfikacja projektu budowlanego/wykonawczego i wskazanie rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych;
 • opracowanie kosztorysu wstępnego na podstawie projektu budowlanego;
 • opracowanie szczegółowej wyceny na podstawie projektu wykonawczego;
 • organizację i przygotowanie przetargu na Generalnego Wykonawcę lub wykonawców poszczególnych pakietów robót;
 • opracowanie procedury przetargowej wraz z materiałami uwzględniając wszystkie wytyczne Klienta;
 • porównanie, weryfikację prawidłowości wyceny robót, analizę ofert;
 • przygotowanie wzoru umowy z Generalnym Wykonawcą;
 • prowadzenie negocjacji z kandydatami na Generalnego Wykonawcę lub wykonawcami poszczególnych pakietów robót;
 • nadzór kosztowy i techniczny na etapie wykonywania robót budowlanych;
 • reprezentowanie Inwestora na terenie budowy – zgłoszenie rozpoczęcia robót, zgłoszenie uczestników procesu budowlanego, uzyskanie niezbędnych oświadczeń i pozwoleń;
 • kontrolę zasadności i kosztów robót dodatkowych i terminów wykonania prac;
 • wielobranżowy nadzór techniczny nad jakością wykonywanych robót;
 • udział w procedurze odbioru obiektu lub przeprowadzenie procedury odbiorowej;
 • odbiór i weryfikację dokumentacji powykonawczej;
 • rozliczenie końcowe projektu;
 • nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancji, uczestnictwo w przeglądach rocznych, nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w czasie przeglądu.
Zarządzanie projektem Rzeszów

Masz pytania? Dzwoń: 662 119 28